Trainingen

Kom je regelmatig in een negatieve vicieuze cirkel terecht die je niet weet te doorbreken? Ontbreekt het je aan inzicht in de werking van depressie of stress? Dan is een training of workshop wellicht een goede aanzet om hier meer vat op te krijgen.

Tesoro biedt verschillende mogelijkheden om hier samen met ervaringsgenoten aan te werken. Mijn uitgangspunt is de verbinding tussen enerzijds je gedachtepatronen en de vaste beelden die je gecreëerd hebt en anderzijds de signalen van je lichaam. Bewustwording is hierbij het sleutelwoord.

Als je weet hoe je je eigen depressie of stress voedt, dan kun je ook leren om hem uit te hongeren: wat je water geeft, dat groeit! Het brein geeft nu eenmaal de voorkeur aan veelgebruikte paden en de meest voorkomende emoties. In de trainingen zul je leren hoe je meer water aan pretstoffen kunt geven en minder aan stress-stoffen. Gelukkig weten we tegenwoordig dat het brein plastisch is, m.a.w. je kunt je brein leren andere paden te kiezen.

Voor meer informatie over de verschillende trainingen, ga naar Depressie of Stress al naargelang waar jouw grootste probleem ligt. Wil je een gesprek, neem dan Contact op met Tesoro.