Klachtenregeling

Tesoro is aangesloten bij RBCZ/TCZ. RBCZ staat voor Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Zij bewaakt de kwaliteit van geregistreerde therapeuten middels het Klacht- en Tuchtrecht dat is vastgelegd in het Tuchtrecht beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). Heeft u een klacht over Tesoro, dan kunt u contact opnemen met het tuchtcollege via www.tcz.nu.