06 25577624 info@tesoro.nu

Protocol Corona

Om de risico’s als gevolg van het Coronavirus COVID-19 zoveel mogelijk te beperken, neem ik de volgende regels in acht:
 1. Ik masseer alleen als ik zelf ook gezond ben. Dit wil het volgende zeggen: ik vertoon geen symptomen passend bij een COVID-19 infectie (neusverkouden, hoesten, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38oC koorts). Bij eventuele symptomen ben ik tenminste 24 uur klachtenvrij voordat ik weer ga behandelen. Indien er een besmetting is aangetoond met COVID-19 zal ik pas weer gaan werken als ik tenminste 2 weken klachtenvrij ben.
 2. Ik masseer ook niet als mijn gezinsleden last hebben van hoesten, benauwdheid en koorts of als er daadwerkelijk een COVID-19 infectie is vastgesteld.
 3. In het kader van het voorkomen van COVID-19 besmettingen, tref ik extra hygiënische maatregelen: vloeren en oppervlakte worden regelmatig schoongemaakt; de ruimte wordt goed geventileerd door ramen en deuren open te zetten. Alle materialen (lakens en handdoeken) die gebruikt worden, worden per cliënt schoon gepakt en in de kookwas gewassen.
 4. Voorafgaand aan de afspraak check ik bij de cliënt of behandeling in de praktijk mogelijk is (triage).
 5. Ik behandel: personen zonder symptomen passend bij COVID-19, van wie ook de gezinsleden geen symptomen vertonen (neusverkouden, hoesten, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38oC koorts); personen met bewezen COVID-19 die nadien tenminste 2 weken klachtenvrij zijn gebleken; personen die NIET behoren tot de onderscheiden ‘kwetsbare groepen”, dus zonder verhoogde kans op infectie (bijv. personen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis).
 6. Met het maken van de afspraak heeft de cliënt kennis genomen van het opnameprotocol en zich met de bepalingen hierin akkoord verklaard.
 7. Aangezien ik niet over een wachtruimte beschik, plan ik altijd voldoende tijd in tussen de behandelingen. Bij aankomst kan de cliënt dus direct doorlopen naar de behandelruimte. Er is een aparte kapstop aanwezig voor cliënten en er vinden geen ontmoetingen plaats met gezinsleden.
 8. Ik informeer naar de gezondheid van de cliënt op het moment dat hij binnenkomt voor een afspraak. Personen die op het moment van de sessie aangeven zich onwel te voelen zal ik niet behandelen.
 9. De cliënt desinfecteert zijn/haar handen bij binnenkomst. Er worden door de cliënt geen deurkrukken, tafeloppervlakken of stoelen aangeraakt. Wij schudden geen handen en geven geen knuffels (ook niet aan het einde van de behandeling). Papieren tissues zijn beschikbaar, cliënten kunnen deze weggooien in het prullenbakje.
 10. Bij binnenkomst, vertrek en tijdens het voor- en nagesprek bewaar ik een afstand van minimaal 1½ meter tot de cliënt.
 11. Ik was mijn handen voor en na elke massage.
 12. Indien dit door mij en/of door de cliënt gewenst wordt, draag ik en/of de cliënt (optioneel) een mondkapje.
 13. Ik stuur altijd een factuur of eventueel een betaalverzoek. Contante betaling wordt dus niet geaccepteerd.
 14. Ik reken geen annuleringskosten. Zolang er extra beschermingsmaatregelen getroffen moeten worden, kun je als cliënt op elk moment de afspraak afzeggen.
 15. Bij het maken van een afspraak informeer ik mijn cliënten actief over deze condities. Ik stuur deze bij het bevestigen van onze afspraak mee, de afspraken hangen zichtbaar in mijn praktijk en het document is te vinden op mijn website.
 16. Ik aanvaard GEEN aansprakelijkheid voor eventuele besmettingen. In het licht van de garantie dat ik er alles aan doe om besmettingen te voorkomen, en de onzekerheden die er nog ontstaan over de wijze van overdragen van het virus, c.q. incubatietijden e.d., accepteer ik geen aansprakelijkheid voor het na de behandeling ontstaan van eventuele gezondheidsschade als gevolg van een besmetting door COVID-19.